Zonnepanelen vergelijken

Vergelijk installateurs en verschillende merken zonnepanelen

ZONNEPANELEN VERGELIJKEN

Welkom op deze vernieuwde site met informatie over zonnepanelen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot zonne-energie en zonnepanelen in het bijzonder. Deze website is vooral bedoeld voor inwoners van Nederland. De genoemde subsidie regelingen zijn alleen in Nederland van toepassing. Woont u in België dan hebben wij een zuster website, speciaal toegepast voor de Vlaamse regelingen.  Zonne-energie is al een heel oude vorm van groene energie. Een van de eerste gebruikers waren eigenlijk de planten op aarde. De planten gebruiken de zon samen met koolstofdioxide en hun bladgroenkorrels en zetten zo koolstof om in zuurstof Wij hopen dat u hier vindt wat u zocht. Mocht dat niet geheel het geval zijn dan verwijzen wij u graag naar de websites van onze collega’s die u kunt vinden door zonnepanelen te vergelijken. Op deze site bespreken we onder andere volgende vormen van zonne-energie: Zonnepanelen, Zonneboilers en Zonnetorens. Daarnaast ook toepassingen op voorgaande vormen en de huidige subsidie en regelingen.

Waarom kiest u eigenlijk voor zonne-energie?

U kiest voor zonne-energie omdat het beter is voor het milieu. Het is tenslotte groene energie. Maar het wordt ook langzamerhand steeds economischer om te kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen. De prijzen van gas  rijzen de pan uit en worden als maar hoger en hoger. Navenant worden de elektriciteitsprijzen verhoogd. Kijkt U maar eens naar uw nota’s. Keer op keer krijgt u een tariefsverhoging  van uw energiebedrijf. Zonnepanelen zijn vrij kostbaar maar hebben een lange levensduur. Verder helpt de overheid een handje door subsidie en regelingen. Wij zullen u daar straks wat meer informatie over vertrekken. Bekijk direct de mogelijkheden in Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland.

Kosten c.q. Opbrengsten zonne-energie

Groene energie is vandaag aan de dag een onderwerp van gesprek. De hele wereld moet zo langzamerhand gaan nadenken wat
te doen met onze schaarse fossiele brandstoffen. Verder moeten we de uitstoot van CO2 tegengaan anders is er straks geen toekomst meer op deze planeet. Wat kost een zonnepaneel eigenlijk? Een zonnepaneel kost per 100Pw  ongeveer 600 euro. Een zonnepaneel heeft echter een lange levensduur. Zonnepanelen met kristallijne cellen hebben een levensduur tussen de 30 en de 45 jaar en zonnecellen op basis van amorf silicium hebben een levensduur van 5 tot 15 jaar. Dit zijn natuurlijk gemiddelden want wanneer je deze zonnepanelen goed onderhoud gaan ze natuurlijk nog veel langer mee. Dus goed onderhoud is op zijn plaats.

Wat brengt een zonnepaneel op?

Een zonnepaneel brengt met een oppervlakte van 100Pw op jaarbasis een 80 Kwh op. Een zonnepaneel genereert het meeste rendement wanneer het plat geplaatst wordt. Dus op een plat dak bijvoorbeeld. Hieronder volgt een verkort overzicht van de
reglementen: U kunt rekenen op een bedrag van Euro 0,33 per teruggeleverde kWh. De stroom die u opwekt kunt u aftrekken van uw eigen verbruik, Dat is ongeveer euro 0,23 per kWh.Er geldt een maximum van 850 kWh per jaar wat vergoedt gaat worden.Dit houdt in dat u niet meer dan 2975 kWh per jaar terug mag leveren. Bekijk direct de populairste merken PV-panelen.

Hoe komt het dat een zonnepaneel voordelig is

Een zonnepaneel wekt dus energie op. Dit wil zeggen dat je niet alleen stroom van het net gebruikt maar ook de energie van deze zonnepanelen. Wanneer je geen zonnepanelen hebt dan wordt de energie die u verbruikt bijgehouden op een teller. Bij een zonnepaneel gebruiker is dit niet anders. Alleen gaat deze teller veel trager draaien omdat men minder stroom van het net gebruikt. Deze teller kan zelfs terugdraaien wanneer er heel weinig elektriciteit gebruikt wordt. Dit als de zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan dat er gevraagd en dus verbruikt wordt. Dan gaat U dus  terug leveren en krijgt u daar een vergoeding voor.

PV-panelen en groenestroomcertificaten?

Als u energie gaat opwekken via zonnepanelen (of via windmolens op land of biogas) kunt u sinds 1 april 2008 in aanmerking komen voor een subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Deze regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Subsidie aanvragen kan via uitvoeringsinstantie SenterNovem. Het is een subsidie op de productie van elektriciteit, niet op de aanschaf van zonnepanelen. Voor zonne-energie, krijgt u als producent 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) vergoed. (Voor wind op land is dit 2,8 eurocent per Kwh. Voor verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-vergisting is dit 5,3 eurocent per Kwh. Voor gas gaat het om 7 eurocent per kubieke meter.) Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u wel bepaalde voorwaarden voldoen.Wees er snel bij want de subsidiepot is beperkt.

Heeft u een bouwvergunning nodig?

Je hebt geen bouwvergunning nodig voor zonnepanelen wanneer: Je in een woonzone woont.Je een hellend of een plat dak hebt. Ook mogen de zonnepanelen maximum 20% van de totale dak oppervlakte bedragen. Je hebt een bouwvergunning voor zonnepanelen nodig wanneer: Wanneer je gebouw gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. Ruimtelijke kwetsbare gebieden zijn: agrarische gebieden met ecologische waarde, groengebieden, natuurreservaten, natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden grote eenheden natuur in ontwikkeling, aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden. Vraag aan uw gemeente naar de laatste verordeningen.

Voordelen van zonne-energie!

  1. Je helpt samen met andere mensen aan een beter milieu.
  2. Het is op langere termijn voordeliger.
  3. Je kunt het gebruiken voor de warm water voorziening in je huis.
  4. Zonnepanelen hebben een korte installatie tijd.
  5. Je krijgt subsidie van de overheid.

Zonne-energie in Nederland

In Nederland schijnt voldoende zon om in onze energiebehoefte te voorzien. De jaarlijkse hoeveelheid zon-instraling in Nederland bedraagt 50 keer het totale energiegebruik in ons land. Het deel daarvan dat op de Nederlandse daken valt, is voldoende voor de gehele Nederlandse warmtebehoefte. In Nederland is 40% van het zonlicht direct afkomstig van de zon, het merendeel bereikt ons echter indirect via de wolken. Ook dit zogenoemde diffuse licht is goed om te zetten in bruikbare energie. Hierdoor komt het, dat in de Franse Rivièra slechts 1,5 keer zoveel zonne-energie aanwezig is als in Nederland. De Nederlandse zonne-energie systemen zijn speciaal ontworpen om zowel het directe als het diffuse zonlicht efficiënt te benutten. Hierover is meer informatie te vinden.

Zonneboilersystemen

Een zonneboilersysteem verwarmt koud leidingwater zoals een normale warmwaterinstallatie dat doet. Het water wordt niet verwarmd door middel van gas, elektriciteit of olie, maar door het licht van de zon. Een zonneboiler bestaat in hoofdzaak uit een zonnecollector, een voorraadvat en een pomp met elektronische regeling. Deze onderdelen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk zonne-energie wordt benut. Door de collector stroomt water dat door het zonlicht verwarmd wordt. Het door de zon verwarmde water wordt rondgepompt in een gesloten circuit en verwarmt het leidingwater in het voorraadvat. Het water uit het voorraadvat stroomt via de reguliere warmwaterinstallatie naar de warmtappunten. Op een mooie dag kan het water in het voorraadvat wel 90º C worden. Maar als het water niet op de gewenste temperatuur is, wordt het naverwarmd door de reguliere warmwaterinstallatie. Als het water in het voorraadvat warmer is dan de ingestelde temperatuur wordt koud water bijgemengd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gemiddeld over het jaar levert een zonneboiler-systeem circa 50% van de warmtapwaterverwarming, het resterende deel wordt verzorgd door de reguliere warmwaterinstallatie.